El Servei d'Aparell Digestiu ofereix una atenció altament científica, moderna i personalitzada per als pacients amb Malalties Digestives. Aquestes són les malalties més freqüents de l'Aparell Digestiu:


Malalties de l'esòfag

 • Reflux d'àcid des de l'estómac.
 • Hèrnia de hiat.
 • Dificultat per a passar el menjar.
 • Tumors de l'esòfag.

Malalties de l'estómac i duodè

 • Úlcera.
 • Gastritis (inflamació de l'estómac).
 • Dispèpsia.
 • Duodenitis (inflamació del duodè).
 • Infecció per Helicobacter pylori.
 • Tumors de l'estómac.

Malalties de l'intestí prim

 • Dolor en el abdomen.
 • Enfermedad celiaca y otras que causan diarrea.
 • Enfermedad de Crohn y otras enfermedades inflamatorias.

Malalties de l'intestí gros o còlon

 • Restrenyiment.
 • Diarrea.
 • Inflor en l'abdomen (gasos).
 • Diverticles.
 • Colitis ulcerosa i altres inflamacions.
 • Sang en la femta.
 • Tumors del còlon (pacients i familiars).

Malalties del recte i l'anus

 • Hemorroides.
 • Fisuras.
 • Incontinencia de las heces.

Malalties del pàncrees

 • Pancreatitis aguda.
 • Pancreatitis crònica.
 • Tumors del pàncrees.

Malalties del fetge

 • Hepatitis.
 • Cirrosis.
 • Tumors del fetge.

Malalties de la vesícula biliar

 • Piedras en la vesícula.