Disposem d'un complet servei de Diagnòstic per la Imatge format per un gran equip de professionals Administratius, Tècnics especialistes en Radiologia, Diplomats en Infermeria i d'un equip multidisciplinari de metges facultatius radiòlegs especialistes en Diagnòstic per Imatge per a oferir diagnòstics amb la màxima fiabilitat i seguretat.


Disponem de les següents modalitats:


  • Radiologia convencional: tècnica de diagnòstic que, utilitzant raigs X, permet prendre imatges de les estructures internes del cos per a estudiar possibles lesions.
  • Tomografia Computaritzada (TAC) amb o sense contrast: és una prova diagnòstica que, a través de la utilització de raigs X s'obté imatges radiogràfiques de l'interior del cos en forma de corts transversals . Aquest tipus de proves s'utilitzen per a observar amb major detall els òrgans i teixits de manera que puguin detectar-se possibles anomalies o malalties amb major precisió i facilitat. Un TAC compta amb un arc ampli quant a diàmetre i estret quant a gruix pel que no sol generar sensació de claustrofòbia. La durada aproximada de la prova per a una regió anatòmica és de 30’. Aquesta prova es realitza en el centre situat en C/Laietania 1-11
  • Resonància Magnètica amb o sense contrast: Sistema que ofereix una imatge en alta resolució de la regió anatòmica. Disposem d'un equip de 1,5 Tesles i una Ressonància oberta per a un estudi confortable apte per a pacients claustrofòbics. Realitzem estudis simples i complexos, amb i sense contrast. La durada aproximada de la prova depèn de la regió anatòmica a explorar i pot oscil·lar entre els 25’-45’
  • Ecografia: Tècnica de diagnòstic que, mitjançant ultrasons, permet visualitzar l'interior de l'organisme, així com realitzar estudis vasculars (Doppler)
  • Mamografia: Tècnica que permet detectar les diverses patologies dels teixits mamaris. Aquesta prova és fonamental per a la prevenció i detecció precoç del càncer de Mama pel que es recomana la seva realització periòdica.
  • Densitometria: és una prova diagnòstica que mesura el grau de mineralització de l'os i que s'aplica tant en el diagnòstic precoç de l'osteoporosi com en el control de la seva evolució i valoració terapèutica.
  • Tac Dental y ortopantomografia: Aquesta prova es realitza en el centre situat en C/Laietania 1-11. L'ortopantomografia és una radiografia en dues dimensions que ens mostra una imatge general dels maxil·lars, la mandíbula i les dents. El TAC dental és una prova de diagnòstic avançada que es basa en la tècnica de radiometria volumètrica de feix cònic.