El part

L’experiència del contacte pell amb pell: la importància del contacte en els primers moments

 • Què és el pell amb pell?
  És el mètode recomanat actualment per les societats científiques per a nadons sans en el postpart. Consisteix a col·locar el nadó en contacte directe, immediat i continu sobre el pit de la mare durant les primeres hores després del part, evitant en la mesura del possible qualsevol separació.
 • Quins nadons ho poden fer?
  Tots els nadons que neixen a terme i en bones condicions. L’observació dels professionals especialitzats a atendre nadons a la sala de parts és suficient per determinar si l’estat del nadó és correcte. Un nadó que plora i es calma amb el contacte de la mare, esternuda per expulsar secrecions o roman en alerta i es mou en un to correcte, només necessita les atencions de la mare.
 • Per què el pell amb pell?
  L’hàbitat natural del nadó és la mare. El contacte amb ella el protegeix, afavoreix el vincle, estimula el seu sistema immunològic, li facilita l’adaptació a la vida extrauterina i estableix les bases per a una lactància materna sense problemes.
 • I si la mare no pot?
  El pell amb pell el pot fer també el pare en cas que la mare no es trobi bé o que siguin bessons. Per a qualsevol situació que ho indiqui, el pediatre neonatòleg va a la sala de parts per valorar i atendre el nadó.

De la sala de parts a l’habitació: rooming in

Una vegada la mare arriba a l’habitació amb el seu nadó, la puericultora li fa els primers controls (inclosos els del pes i la talla). Mare i fill romanen junts a l’habitació durant tota l’estada a l’hospital en el període de postpart. És el sistema anomenat rooming in, modalitat d’atenció al nadó sa que es recomana als serveis de neonatologia actuals. El rooming in afavoreix el vincle i la lactància materna, facilita el coneixement mutu entre els pares i el nadó, i disminueix els riscos derivats de la separació. Si la mare presenta algun problema que dificulta que es pugui fer càrrec del nadó, els puericultors li donaran suport en les hores que calgui.

Els primers dies després del part

 • Quin tipus d’assistència oferim als nadons i les mares durant el postpart?
  El pediatre fa dues exploracions completes a tots els nadons sans: una, l’endemà del part, i una segona, el dia en què mare i fill se’n van a casa. Durant tota la seva estada a l’hospital, el pediatre fa una visita diària a l’habitació. Hi ha pediatres neonatòlegs les 24 hores per atendre el nadó en cas que sorgissin problemes. Els puericultors fan l’assessorament en lactància i cures del nadó durant les 24 hores, així com els controls rutinaris (prova de taló, pes). Les infermeres de la Unitat de Neonatologia s’encarreguen de fer analítiques quan són necessàries.

Altres exploracions rutinàries

 • Programa de cribratge neonatal (prova del taló).
  Alguns nadons que no presenten cap simptomatologia en néixer i que tenen exploracions físiques normals poden estar afectats per alguna alteració genètica o embrionària que més endavant podria derivar en lesions greus. El programa de cribratge neonatal, promocionat i finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu detectar 20 malalties metabòliques hereditàries, l’hipotiroïdisme congènit i la fibrosi quística en els primers dies de vida. Si aquestes malalties es diagnostiquen precoçment es poden tractar amb eficàcia. Per fer el diagnòstic s’extreuen unes gotes de sang del taló a partir de les 48 hores de vida i abans de l’alta hospitalària. Els pares han d’emplenar una fitxa amb les dades personals que l’hospital remet juntament amb la mostra del nadó al laboratori on es fa l’estudi. Abans del mes de vida del nadó, els resultats s’envien a domicili.
 • Programa de detecció precoç de la sordesa.
  Un de cada mil nadons presenta una sordesa que cal tractar perquè l’infant tingui un desenvolupament global correcte. La sordesa té unes repercussions importants en la parla i en el desenvolupament emocional, escolar, motor i social dels infants. Aquest programa està recomanat també pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a tots els nadons i, molt especialment, aquells que tenen factors de risc (antecedents familiars, prematuritat). La prova es fa mitjançant la tècnica dels potencials evocats auditius automatitzats. És una prova molt senzilla que consisteix a col·locar uns auriculars a través dels quals s’envien uns estímuls sonors. Uns elèctrodes ens permeten registrar quina és la resposta auditiva.