Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

Coxàlgia en ladult jove

El dolor de maluc en el pacient adult jove és una consulta cada vegada més freqüent, especialment en el grup dels esportistes. Solen ser pacients amb tendinitis dels abductors, hèrnies inguinals o pubàlgies que desenvolupen de manera progressiva artrosis del maluc.

En els últims anys s'ha produït un canvi en el tractament de la coxàlgia amb l'aparició del concepte de PINÇAMENT o ATRAPAMENT FEMOROACETABULAR. El pinçament femoroacetabular es produeix per la incongruència entre l'extrem del fèmur i el acetàbul en el moviment del maluc. El pinçament acostuma a ser progressiu en el temps. Primer es produeix una inflamació i després una lesió progressiva que pot arribar fins i tot a l'artrosi.

Fins a ara, el tractament acostumava a ser quirúrgic gairebé sempre, amb l'objectiu de restaurar l'anatomia normal del maluc. Aquest tractament es pot realitzar per cirurgia oberta o artroscòpica. L'artroscòpia de maluc és una tècnica relativament recent que permet assolir els mateixos resultats que la cirurgia oberta, però amb menys morbiditat.

La utilització de l'artroscòpia permet realitzar aquestes tècniques amb orificis de menys d'1 cm. Habitualment n'hi ha prou amb un dia d'hospitalització; amb la qual cosa el postoperatori és millor.

A més del tractament del pinçament femoroacetabular, l'artroscòpia de maluc també s'utilitza en:

  • l'extracció de cossos lliures articulars
  • lesions del cartílag
  • lesions del rodet acetabular
  • ruptures de lligament rodó
  • estudi del teixit sinovial i biòpsia per al diagnòstic de malalties reumàtiques
  • artritis sèptica
  • necrosis vasculars del cap femoral (per avaluar les lesions del cartílag)
Fuente:

Ficheros disponibles