La radioteràpia utilitza radiacions ionitzants amb una finalitat terapèutica. És un tractament bàsic en la majoria dels protocols oncològics i freqüentment s’utilitza associat a altres tractaments, com la cirurgia i la quimioteràpia.

S’aplica aproximadament en el 60 % dels pacients oncològics. Utilitza radiacions ionitzants d’alta energia com rajos X, electrons, etc.

És una teràpia local i regional (s’administra al mínim volum de tractament possible).


RadioncologíaRadioncología