La Unitat de Revisions Mèdiques de l’Hospital Quirónsalud Barcelona està integrada per un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en medicina preventiva.

Un equip de professionals experimentats de diferents especialitats, amb el suport de tecnologia i les proves diagnòstiques avançades, realitzen un estudi complet de la salut actual i futura dels nostres pacients. En poques hores, amb tracte preferent i exclusiu, sense esperes i amb l’assessorament del nostre equip mèdic, els pacients poden millorar la cura de la seva salut dia a dia.


Com es desenvolupa una revisió mèdica integral a Quirónsalud Barcelona.

La revisió mèdica comença a les 8.45 h, en dejú, a la recepció de l’Hospital.

Després de prendre les dades administratives al pacient al Departament d’Admissions, se li proporcionarà la premsa del dia i se l’acompanyarà a la 1a planta (Medicina Interna), on començarà amb les proves de laboratori.

Seguidament, farà una visita amb el doctor internista, que n’efectuarà la història clínica i l’exploració física.

Durant la visita amb el doctor, el pacient haurà de prendre unes gotes de contrast (Gastrografin) dissoltes en mig litre de suc de taronja. Això és necessari per, posteriorment, realitzar la TAC toracicoabdominal.

A continuació, i aproximadament fins a les 14 h, el pacient seguirà fent totes les proves que es detallen al programa de la revisió mèdica.

Si en la visita amb el doctor internista se suggereix la necessitat de fer alguna altra prova no prevista en la revisió mèdica general, es programarà al llarg del dia o a petició del pacient.

A partir de les 16 h es reprendran la resta de proves fins aproximadament a les 18.30 h.

Amb el resultat de les proves, el metge internista informarà el pacient del resultat, conclusions, recomanacions i/o tractament de la revisió mèdica duta a terme. En funció de la disponibilitat de l’Hospital es proporcionarà una habitació al pacient perquè pugui descansar i/o treballar durant l’espai de temps entre el migdia i les 16 h. Si ho desitja, també se li proporcionarà el tiquet de l’esmorzar i del dinar.

Nota: el dossier que inclou les proves realitzades en la revisió mèdica s’enviarà a domicili, per correu certificat, en un termini aproximat de 30 dies.

La revisió mèdica integral consta de les proves següents:


Proves de Laboratori

 • Hemograma complet i velocitat de sedimentació globular
 • Proves de:
 • glucèmia en dejú,
 • urea,
 • àcid úric,
 • colesterol total,
 • colesterol HDL,
 • colesterol LDL,
 • triglicèrids,
 • transaminasa glutamicooxalacètica ,
 • transaminasa glutamicopirúvica,
 • PSA (homes),
 • TSH (dones),
 • T4 lliure (dones),
 • fosfatasa alcalina,
 • proteïnograma,
 • albúmina a l’orina,
 • pH,
 • sediment de l’orina,
 • grup sanguini,
 • factor Rh,
 • gamma glutamil transpeptidasa,
 • sodi,
 • potassi.

Diagnòstic per la imatge

 • TAC toràcica
 • TAC abdominal

Exploracions Cardiológiques

 • Ecocardiograma
 • Electrocardiograma
 • Prova d’esforç: es recomana portar pantalons de xandall i sabatilles esportives

Exploracions Respiratories

 • Espirometria

Exàmen Otorrinolaringològic


Exàmen Oftalmològic


Exploració Ginecològica

 • Colposcòpia
 • Citologia
 • Mamografia
 • Densitometria

Si en els exàmens realitzats es detecta alguna alteració rellevant es pot ampliar la revisió a una especialitat determinada: urologia, aparell digestiu, aparell respiratori, traumatologia, etc.

chequeos-reconocimientos-medicos.jpg. Este enlace se abrirá en una ventana nuevachequeos-reconocimientos-medicos.jpgEste enlace se abrirá en una ventana nueva