Prendre decisions relacionades amb els problemes de salut presents o futurs perquè puguin ser aplicables quan la persona no pot decidir per si mateixa és un dret reconegut per la legislació vigent. Sempre és recomanable fer-ho després d’haver rebut tota la informació necessària per part del seu metge o personal sanitari. S’aconsella dur a terme un diàleg entre la persona que vol fer les voluntats anticipades, els professionals sanitaris i la família, seguit d’una profunda reflexió.

Consulti tota la informació relativa a les Voluntats Anticipades en aquest document:

FULLETÓ VOLUNTATS ANTICIPADES