Concerteu una cita amb el Servei de Reproducció Assistida

La infertilitat masculina és molt més complexa que un simple seminograma.


Aquesta anàlisi, però, és bàsica i indispensable per iniciar l'estudi d'infertilitat masculina ja que ens situa i informa de quin és l'estat de producció i qualitat dels espermatozoides.


És molt important tenir en compte que la producció i qualitat dels espermatozoides és constant per això, hi ha variabilitat dels paràmetres i per tant mai un home tindrà el mateix seminograma.


Habitualment, quan s'inicia l'estudi d'una parella que consulta per infertilitat, és indispensable que tots dos membres siguin correctament estudiats. En el cas del factor masculí serà indispensable una visita amb l'andròleg per fer una història clínica, exploració física i dos seminogrames que es realitzaran en un espai de 3 setmanes. A partir d'aquesta visita es determinaran les actuacions mèdiques següents segons criteri d'equip de la unitat de reproducció.