La Neurologia és l'àrea de la medicina que s'ocupa de les malalties del sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal) així com del perifèric (nervis i músculs). La prevalença de les malalties neurològiques és molt elevada, així com la seva potencial morbiditat.

Destaquen malalties com ara la migranya o cefalea, el ictus, la malaltia de Parkinson, l'epilèpsia, l'esclerosi múltiple, l'esclerosi lateral amiotròfica, les polineuropaties, les miopaties, els tumors cerebrals i l'Alzheimer. Totes aquestes malalties requereixen d'un diagnòstic precís per al qual es combina el coneixement clínic del neuròleg, amb les més sofisticades exploracions.


Segons estudis epidemiològics recents a Espanya, la migranya afecta al 12,6% de la població general (17,2% en les dones i 8% en els homes) i la prevalença de cefalea crònica diària és del 4,7%.

Quant a Ictus, és la primera causa de mortalitat entre les dones espanyoles i la segona en els homes, segons dades del Grup d'Estudi de Malalties Cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia.


Aquesta malaltia és més freqüent a partir dels 55 anys i el seu risc augmenta proporcionalment amb l'edat. Així, s'estima que més del 21% de la població major de 60 anys del nostre país, gairebé dos milions de persones, presenta un alt risc de sofrir un ictus en els pròxims 10 anys, segons les dades de l'estudi PREVICTUS.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va més enllà en les seves previsions. Segons les seves estimacions i tenint en compte que l'any 2050 la població major de 65 anys representarà el 46% del total, gairebé la meitat podria sofrir un accident cerebrovascular.