icon-repro-asistida
Geassisteerde Reproductie

In Quirónsalud bestuderen we elk specifiek geval grondig en passen we de meest geschikte techniek toe op elke situatie, zij het nu inseminatie, in-vitrofertilisatie of het doneren van gameten in al zijn varianten.