El servei d'Anatomia Patològica està format per un equip de professionals d'alt nivell dedicat a l'estudi dels teixits per a detectar patologies. La darrera finalitat és el diagnòstic precís de les malalties (Biòpsies, Peces Quirúrgiques i Citologies)