En línia amb la nostra missió, visió i valors, ens centrem en tenir cura de la salut i benestar de les persones posant a la seva disposició serveis sanitaris de màxima qualitat, buscant ser reconeguts per pacients, professionals mèdics i institucions; i mantenint una xarxa eficient de centres i hospitals, que ofereixin una atenció integral a les necessitats de tots els pacients.

A l'Hospital El Pilar ens centrem a tenir cura de la salut i benestar de les persones posant a la seva disposició serveis sanitaris de màxima qualitat. Per això, reconeixem que els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important en el nostre camí cap a l'excel·lència. El disseny de sistema de gestió està fonamentat en l'estratègia del grup i adequat a l'estructura, activitat i grandària de cada centre, la qual cosa permet que sigui una eina de millora per a tota l'organització.

El nostre sistema aborda l'activitat assistencial i no assistencial que té com a eix central al pacient, incloent-hi els serveis de suport realitzats per Health Diagnostic i Serveis, Persones i Salut, que a més d'estar integrats en el sistema de el grup, disposen de les seves pròpies certificacions en matèria de qualitat.

L'Hospital El Pilar compleix amb el compromís de qualitat exercint les directrius indicades en la Política del Sistema de Gestió i en la Política de Seguretat de Pacient.

Com a conseqüència d'aquesta gestió s'ha establert una estructura que assegura la comunicació fluïda d'objectius i indicadors que permeten avaluar l'eficàcia i aplicar la millora contínua en les activitats que exercim. Tot això s'evidencia en l'excel·lent valoració que rep el nostre hospital dels pacients, així com pels premis i reconeixements rebuts per organismes oficials i privats.

SCSCA l'Hospital del Pilar reconeixem que els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important en el nostre camí cap a l'excel·lència. Promovem l'alineació de tots els serveis amb la participació en el sistema de gestió de la qualitat sota la norma ISO 9001:2015.

MAMAEns comprometem amb el desenvolupament sostenible mantenint la certificació mediambiental sota la norma ISO 14001:2015

SPSP

seguint la nostra Política de medioambiente y eficiencia energética

La seguretat del pacient implica practicar una atenció a la salut lliure de danys evitables. A l'Hospital El Pilar desenvolupem sistemes i processos encaminats a reduir la probabilitat d'aparició de fallades en el sistema i errors de les persones i augmentar la probabilitat de detectar quan ocorren i mitigar les seves conseqüències sota la norma UNE179003.