• Visites pròpies de l´especialitat a consulta.
  • Tractaments i controls dortotòncia.
  • Visita control odontologia.
  • Visita urgent estomatologia.
  • Higiene dental.
  • Obturacions.