Cirurgia de l'esòfag i gastroduodenal:

 • Tractament del reflux gastroesofàgic patològic.
 • Cirurgia convencional antireflux (Nissen, Toupet, Hill, altres).
 • Cirurgia laparoscòpica antireflux (Nissen, Nissen-Rossetti, ...).
 • Pexia.
 • Miotomia.
 • Tractament dels trastorns motors de l'esòfag. Cirurgia de l'obesitat mòrbida
  • (Cirurgia bariàtrica).
  • Gastroplàstia tubular laparoscòpica.
  • By pass gàstric
  • Tractament dels tumors gàstrics

Cirurgia de l'intestí prim:

 • Tractament de l'obstrucció d'intestí prim.
  • Adherenciólisis.
  • Resecció intestinal.
 • Tractament dels tumors de l'intestí prim.
  • Resecció intestinal.

 • Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal crònica.
  • Resecció intestinal.
  • Estricturoplastia.
  • Ileostomies.

 • Tractament dels diverticles de l'intestí prim i del diverticle de Meckel.
  • Resecció diverticular.
  • Resecció intestinal.

 • Cirurgia de l'obstrucció vascular mesentèrica (aguda i crònica).
  • Resecció intestinal.
  • Tècniques de revascularització mesentèrica.

 • Patologia de l'apèndix vermicular (inflamatòria, tumoral).
  • Apendicectomia.
  • Hemicolectomia dreta.

Cirurgia coloproctològica:

 • Tractament de la patologia colorectal aguda
 • Tractament de l'hemorràgia digestiva baixa
 • Diverticles
 • Tumors (benignes i malignes)
 • Cossos estranys
 • Hemorroides
 • Fissures
 • Traumatismes
 • Fístules angio-colòniques
 • Tractament de la perforació de còlon
  • Tractament de perforació intraperitoneal de còlon
  • Tractament del abscés intraperitoneal
  • Drenatge quirúrgic
  • Tractament de peritonitis difusa
  • Tractament de peritonitis localitzada
  • Drenatge quirúrgic
  • Tractament de perforació extraperitoneal de còlon
  • A retroperitoneu
  • A altres localitzacions retroperitoneals

 • Tractament de l'obstrucció de còlon.
  • Tractament d'obstrucció de còlon per tumor
  • Tractament quirúrgic
  • Tractament d'obstrucció de còlon per vòlvul
  • Tractament quirúrgic
  • Tractament de la invaginació ileo-còlica
  • Tractament quirúrgic
  • Tractament de l'obstrucció per fecaloma
  • Tractament de l'obstrucció per cossos estranys

 • Tractament del megacòlon tòxic

 • Tractament de les fístules intestinals (malaltia de Crohn o altres)
  • Enteroviscerals
  • Enterocutànies

 • Tractament de traumatismes colorectals
  • Tractament de les contusions colorectals i lesions associades
  • Tractament de les ferides colorectals
  • Tractament de les lesions colorectals causades per cossos estranys
  • Tractament de les lesions colorectals causades per radiacions ionitzants
  • Tractament de les estenosis colorectals posttraumàtiques

 • Tractament de les hemorroides Hemorroidectomies quirúrgiques

  • Esfinterotomia lateral interna
  • Banding

 • Tractament de fissura anal Dilatació anal
  • Esfinterotomia lateral interna

 • Tractament d'abscessos, fístules, hidrosadenitis perianals
  • Drenatge de abscés perianal
  • Dilatació anal per tractament de abscés o fístula perinanal
  • Excisió de fístula perianal
  • Fistulectomia de Parks
  • Tècnica de Seton

 • Tractament de sinus pilonidal
  • Drenatge de abscés pilonidal
  • Exèresi de sinus pilonidal
  • Procediments plàstics
  • Tractament de condilomes anals

 • Tractament de fístules rectovaginals i rectovesicals
  • Reparació local de la fístula
  • Interposició de penjall de lliscament
  • Reparació transabdominal
  • Resecció intestinal
  • Tractament del càncer colorectal i del canal anal.
   • Reseccions segmentàries de còlon
   • Hemicolectomies
   • Resecció colorectal anterior
   • Resecció colorectal anterior baixa
   • Amputació colorectal abdomino-perineal
   • Operació de Hartmann
   • Microcirurgia transanal (TAMIS) per a tractament de tumors superficials de recte
   • Altres operacions associades
   • Ileostomia
   • Cecostomia
   • Colostomia

Cirurgia de la paret abdominal:

 • Tractament d'hèrnies i eventracions
  • Sense pròtesis
  • Amb material protètic
  • Oberta
  • Tractament d'infeccions de paret
   • Drenatge quirúrgic
   • Desbridament
   • Tractament dels tumors de la paret abdominal
    • Extirpació
    • Extirpació més reconstrucció de la paret
    • Tractament dels grans defectes de la paret abdominal
     • Reconstrucció

Cirurgia de la tiroide i paratiroide:

 • Procediments sobre la glàndula tiroide
  • Quirúrgica
  • Hemitiroidectomia
  • Tiroidectomia subtotal
  • Tiroidectomia gairebé total
  • Tiroidectomia total
  • Amb buidament cervical
  • Extirpació de tiroide intratoràcic
  • Procediments sobre les glàndules paratiroides
   • Paratiroidectomia d'adenoma + deteminació PTHi intraoperatòria
   • Subtotal

Cirurgia endocrinològica:

 • Cirurgia del hipercortisolisme
  • Adrenalectomia uni o bilateral
  • Cirurgia del hiperaldosteronisme
   • Adrenalectomia unilateral

Adrenalectomia bilateral (ocasional)