Diagnòstic i tractament mèdic de les patologies del sistema nerviós central i perifèric.