Vam iniciar aquest projecte pensant en facilitar-li la recerca d'informació veraç i actualitzada.

Serà un vehicle de contacte entre usuaris i professionals.

El nostre objectiu és facilitar-li l'accés a la informació de salut.

Li oferirem consells sobre hàbits de vida saludables, prevenció de malalties, control de malalties cròniques, preparació correcta d'exploracions ...

Tots els consells seran realitzats per professionals dels nostres centres (metges, infermeres, farmacèutics, dietistes, rehabilitadors ...).

Seran revisats i actualitzats de forma periòdica.

Disposarà també d'un apartat d'informació sobre sessions específiques a què podrà venir.


Per facilitar la cerca classificarem aquesta biblioteca per especialitats.


Esperem li sigui d'utilitat