Precisiegeneeskunde

Kanker is een genetische ziekte, dat wil zeggen, het wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA dat bepaalt hoe cellen functioneren en vooral hoe ze groeien en zich delen. Deze veranderingen kunnen worden geërfd, maar de meeste treden willekeurig op tijdens het leven van een persoon, hetzij als gevolg van spontane fouten die optreden wanneer cellen zich delen of door blootstelling aan externe kankerverwekkende stoffen die de DNA beschadigen.

Wat is precisie-oncologie en waarvoor dient het?

De Precisie Oncologie houdt zich bezig met het zoeken naar genetische veranderingen in de tumoren die voorspellend kunnen zijn voor de respons op een bereids erkende of nog experimentele behandeling. Kanker heeft bij iedereen een unieke combinatie van mutaties. De kennis van deze mutaties kan helpen bij het bepalen van een gepersonaliseerd behandelplan, door therapieën met een hogere kans van slagen te selecteren. In Quironsalud Levante bieden we onze patiënten de mogelijkheid om te profiteren van precisie-oncologie via verschillende genomische platforms die zijn aangepast aan de individuele behoeften van elk geval. Gepersonaliseerde oncologie gaat veel verder dan alleen het uitvoeren van een genetische test op de tumor. Precisie-oncologie is beter en efficiënter wanneer het wordt geïntegreerd in de therapeutische en evolutionaire context van elk afzonderlijk geval. Het doel van dit proces is daarom om een gepersonaliseerde therapeutische aanbeveling te doen met de hoogste waarschijnlijkheid van slagen, rekening houdend met de oncologische geschiedenis van de patiënt en alle andere beschikbare factoren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor precisie-oncologie?

Als bij u een metastatische kanker in her vierde stadium is vastgesteld, kunt u contact met ons opnemen. In Quirónsalud Levante zullen we uw geval in multidisciplinair overleg evalueren om te bepalen of u baat hebt bij een genomische test en zo ja, welke. U of uw behandelende arts kunnen contact met ons opnemen, dit kan zowel persoonlijk als ook op afstand worden gedaan. U moet een volledig rapport van uw kankergeschiedenis verstrekken, inclusief kopieën van radiologische evaluaties en de resultaten van de pathologische anatomie. Als de realisatie van een genomische test noodzakelijk blijkt, moet u een biopsie van het gezwel laten toekomen of latenuitvoeren, of als dat niet mogelijk is, een bloedmonster nemen. De monsters worden in het laboratorium geanalyseerd en we hebben 1 of 2 weken later resultaten.