Especialiteter Top

Den bästa professionella vårdpersonalen, den mest avancerade tekonologín, forskning, utbildning och en gemensam handläggningsmodell säkerställer Quirónsaluds åtaganden genom kvaliteten på våra tjänster.

Quirónsalud Levante täcker vi alla medinska specialiteter, och är ledande inom diagnostik och behandling i onkologi, kardiologi, traumatologi och vi har specialiserade enheter för robotkirurgi, fetma, assisterad reproduktion samt plastik- och rekonstruktionskirurgi.