Especialitat medicoquirúrgica que es dedica al tractament i la prevenció de les malalties arterials, venoses i limfàtiques.