Tractament especialitzat de totes les malalties i patologies respiratòries. Fem totes les proves analítiques i radiològiques que es requereixin segons la necessitat de cada pacient, tant s és adult com si és un nen.