A Centre Mèdic Quirónsalud Digest, vetllem per la teva salut i la dels teus, és per això que l’informem que podrà realitzar-se les proves de Covid-19 al nostre centre demanant cita prèvia i sense prescripció mèdica.


L’horari per realitzar-se qualsevol prova Covid-19 es:

  • De dilluns a dijous de 8 a 19h
  • Divendres de 8 a 15h.

Per demanar cita prèvia truqueu al 93 389 00 22.


Quines proves puc realitzar-me?


1. PCR | Prova de laboratori per al diagnòstic de la malaltia del coronavirus COVID-2019 (SARS-*CoV-2)

Mètode molecular basat en la detecció de l'ARN del virus SARS-*CoV-2 per RT-*PCR. En l'actualitat és la tècnica de referència per al diagnòstic del virus SARS-*CoV-2 en les primeres fases de la malaltia. La detecció molecular del virus SARS-*CoV-2 és molt específica, per tant, un positiu confirma la detecció del virus. Un resultat negatiu no sempre significa absència del virus ja que depèn de la càrrega viral de la mostra. Si s'obté un resultat negatiu d'un pacient amb alta sospita d'infecció pel virus SARS-*CoV-2, s'haurà de confirmar amb una nova prova.

La presa de mostra és nasofaríngia i no és necessari acudir en dejú.

El preu de la prova PCR és de 98,00€


2. Prova d'antigen de COVID-2019 (SARS-*CoV-2).

L'antigen de COVID-19 és una prova de diagnòstic directe del virus que detecta partícules estructurals del mateix en mostres respiratòries (hisop nasofaringe).

El gran avantatge és que permet tenir el resultat en 15 minuts i és un aprova amb elevada sensibilitat en els primers dies de la infecció. La sensibilitat en els primers dies de contagi (0-3 dies) és d'un 100% i del 4-7 dia del 90%. Això permet un diagnòstic ràpid i urgent d'aquells pacients amb simptomatologia o que hagin tingut contacte estret amb una altra persona amb diagnòstic positiu al virus.

La presa de mostra és nasofaringe i no és necessari acudir en dejú.

El preu de la prova d'antígen és de 45,00€


3. Detecció d'anticossos de tipus IgM i IgG enfront del COVID-2019 (SARS-*CoV-2) mitjançant el test de referència (ELISA/Quimioluminescència): Immunoassaig quantitatiu i amb marcatge CE.

  • Els anticossos de tipus IgM són marcadors d'infecció recent i es detecten en un 90% dels casos entre els dies 4 a 7 de la infecció, continuen augmentant fins al dia 14 i després comencen a disminuir.
  • Els anticossos de tipus IgG es detecten una mica més tard (de mitjana el dia 8 post infecció), i augmenten fins a les 3 setmanes, aproximadament.

La sensibilitat i especificitat del test serològic que realitzem és pròxima al 100%.

Cal esmentar que la prova de detecció d'anticossos de tipus IgM i IgG enfront del COVID-19 mitjançant l'immunoassaig NO és la prova ràpida o test ràpid de detecció d'anticossos. Els testos ràpids són proves qualitatives (no quantitatives) i presenten unes dades de sensibilitat i especificitat inferiors. La presa de mostra és a través d'una extracció sanguínia convencional i no és necessari acudir en dejú.

El preu del test serològic d'anicossos és de 40,00€


QS-Corp-Test-C19-Destacado-Oct20-2-CatQS-Corp-Test-C19-Destacado-Oct20-2-Cat