Endocrinología y Nutrición
La Endrocrinologia i Nutrició és la branca de la medicina que s'ocupa de l'estudi de la fisiologia i patologia del sistema endocrí, del metabolisme de les substàncies nutritives, de la nutrició natural i artificial, de la promoció de la salut mental mitjançant la prevenció de les malalties relacionades amb la dieta i de les conseqüències patològiques derivades de les seves alteracions amb les corresponents tècniques diagnòstiques, terapèutiques i preventives relacionades amb aquests camps.


Es tracta d'una especialitat completa amb dues vessants molt definides:

 1. Una Òrgan-Sistema-Específica, com és la Endocrinologia, i altra
 2. Agent-Específica com és la Nutrició Clínica.

Endocrinologia:
 • Diabetes Mellitus i alteracions del metabolisme dels hidrats de carboni.
 • Tiroides: Patologia Tiroidea Nodular (Bocio Multinodular, Nòdul Tiroïdal Solitari, Càncer de Tiroides), Disfuncions Tiroïdals (Hipotiroidisme)
 • Glàndules Suprarenals: Insuficiència Suprarenal, Hipercorticisme, Hiperaldosterisme, Hiperandrogisme), Tumors Suprarenals.
 • Glàndula Hipòfisi: Hipopituitarisme, Acromegalia, Prolactinoma, Malaltia de Cushins, etc.
 • Patologia de la Pubertat: Pubertat Retrassada, Pubertat Accelerada.

Metabolisme i Nutrició:
 • Tractament Integral de la Obesitat i de les seves complicacions: Obesitat Mòrbida i Cirurgia Bariàtrica.
 • Trastorns del Metabolisme dels Lípids: Hipercolesterolèmies, Hipertrigliceridèmies.
 • Trastorns del Metabolisme del Àcid Úric: Hiperuricèmies.
 • Suport Nutricional del Pacient Oncològic.
 • Nutrició Artificial: Nutrició Enteral, Nutrició Parenteral.