El Dia Mundial de la Diabetis, jornada de conscienciació social a la societat sobre l'impacte de la diabetis en la salut de les persones i divulgació que les invalidants complicacions d'aquesta malaltia es poden prevenir amb les cures adequades, se celebra el pròxim 14 de novembre. Professionals del servei d'Endocrinologia del Centre Mèdic Rubí ens parlen de la diabetis, els seus tipus, i els símptomes d'alarma.

La diabetis és una malaltia crònica que es diagnostica quan el pacient té els nivells de glucosa (sucre) elevats en sang. Es produeix quan el pàncrees no secreta prou insulina o quan l’organisme no utilitza de forma eficaç la insulina que produeix. Conèixer la malaltia és bàsic per a un bon control de la mateixa. Una diabetis mal controlada pot ocasionar complicacions a nivell cardiovascular, nerviós, dels òrgans dels sentits...

La diabetis és una malaltia difícil que imposa exigències al llarg de tota la vida de les persones afectades i dels seus familiars. Les persones amb diabetis necessiten monitoritzar la glucèmia, prendre la medicació, fer exercici amb regularitat i ajustar els hàbits d'alimentació. A més, en ocasions, s'han d'enfrontar a problemes relacionats amb les complicacions diabètiques. Per això, és molt important que les persones amb diabetis rebin una educació diabetològica d'alta qualitat i de manera continuada, que s'adapti a les seves necessitats i que estigui impartida per professionals sanitaris preparats.

L'OMS estima que l'any 2030 al voltant de 370 milions de persones a tot el món seran diabètiques i uns 300 milions de persones estan en risc de contraure diabetis de tipus 2 segons la Federació Internacional de Diabetis (FID). La prevalença mitjana total a Espanya en persones més grans de 18 anys és del 13,8%.


Dades i xifres de l’OMS sobre la diabetis:

• El nombre de persones amb diabetis va augmentar de 108 milions el 1980 a 422 milions el 2014. La prevalença d'aquesta malaltia ha augmentat més ràpidament als països d'ingressos mitjans i baixos que als de rendes altes.

• La diabetis és una causa important de ceguesa, insuficiència renal, infart de miocardi, accident cerebrovascular i amputació dels membres inferiors.

• Entre el 2000 i el 2016, s'ha registrat un increment del 5% en la mortalitat prematura per diabetis.

• S'estima que el 2019 la diabetis va ser la causa directa de 1,5 milions de defuncions i que, el 2012, 2,2 milions de persones van morir com a conseqüència de la hiperglucèmia.

• La dieta saludable, l'activitat física regular, el manteniment d'un pes corporal normal i l'evitació del consum de tabac prevenen la diabetis de tipus 2 o en retarden l'aparició.

• L'alimentació saludable, l'activitat física, la medicació i les proves periòdiques permeten tractar la diabetis i prevenir, retardar i tractar-ne les complicacions.
Símptomes d'alarma relacionats amb la diabetis

Des del Servei d´Endocrinologia del Centre Mèdic Rubí destaquen els símptomes d´alarma relacionats amb la diabetis. En general la presència d'una set molt intensa (polidípsia), pèrdua de pes i necessitat d'orinar freqüentment (poliúria) podria representar el debut d'una diabetis o l'empitjorament important d'una diabetis preexistent ja coneguda, que necessita atenció endocrinològica urgent.

Pel que fa a les situacions específiques que podrien necessitar atenció endocrinològica urgent els endocrinòlegs expliquen el següent:

Diabetis tipus 1 o tipus 2 en tractament amb insulina

Hiperglucèmia difícilment controlable amb símptomes de cetosi o sense: nàusea, alè amb sabor metàl·lic o mal alè, augment de ganes d'orinar, augment de sensació de set, disminució de la gana, mal de cap, debilitat, dolor abdominal o troballa de cetonúria -presència de cetona en orina- o cetonémia -presència de cetona en sang-. En persones que a més de la insulina estan prenent tractament hipoglucemiant oral amb glicosúric (fàrmacs que fan perdre sucre amb l'orina) és possible que es manifestin símptomes de cetosi per nivells de glucèmia inferiors a 250 mg/dl. En cas d'infecció, aquest tipus de tractament oral s'hauria de suspendre i contactar amb endocrinologia com més aviat millor.

Presència d'episodis freqüents d'hipoglucèmia o variabilitat glucèmica important.

Aparició d'úlceres, o empitjorament d'úlceres als peus preexistents (canvis en l'olor, color, envermelliment, dolor, inflor, amb febre o sense).

Diabetis tipus 2 en tractament amb hipoglucemiants orals

La presència de símptomes suggestius de descontrol glucèmic greu descrits anteriorment. La presència de freqüents hipoglucèmies simptomàtiques (marejos, sensació de gana, sudoració freda, visió borrosa, irritabilitat).

En presència de qualsevol dels símptomes descrits anteriorment és indispensable contactar directament amb el nostre servei i els atendran el més aviat o per telèfon per concertar una visita.