El món de la logopèdia és molt extens, ja que el logopeda és l’especialista en la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i tractament dels trastorns del llenguatge (oral i escrit), la parla, la veu, l’audició i la deglució.


Per tant, des del servei de logopèdia s’atendran les següents àrees:


  • Retard o alteracions en l’adquisició de la lectura i l’escriptura: Dislèxia, Disortografia i Disgrafia.
  • Alteracions de la parla: Dislàlies, Retards i Trastorns de la parla.
  • Alteracions del ritme i la fluïdesa de la parla: Disfèmia/Tartamudesa i Disfluències.
  • Alteracions en el desenvolupament del llenguatge: Retard en l’adquisició del llenguatge (REL), Trastorn específic del llenguatge (TEL), Trastorns del desenvolupament del llenguatge (TDL).
  • Trastorns del desenvolupament de la motricitat orofacial: Deglució atípica.
  • Alteracions de l’audició: Sordeses.
  • Alteracions del llenguatge associades a altres patologies com: Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), Malalties minoritàries i Síndromes.
  • Alteracions de la veu: Disfonies.