L'any 2001, l'Organització Mundial de la Salut va introduir el concepte de medicina de gènere, també coneguda com a gender medicine. Aquesta disciplina cerca comprendre, des de diverses perspectives (biològica, social i cultural), les raons darrere de la major incidència de certes malalties en dones en comparació amb els homes. Si bé les dones continuen tenint una esperança de vida més gran que els homes (a Espanya 86,1 anys de les dones vs. 80,5 anys dels homes), a l'hora de contraure malalties, les dones estan més exposades a algunes patologies. Avui, al Dia Internacional de la Dona, indaguem quins són aquests problemes més freqüents en dones que en homes.


enfermedades afectan a mujeresenfermedades afectan a mujeres


5 patologies freqüents de la dona

Més enllà de les malalties pròpies que afecten exclusivament els òrgans femenins, com els trastorns ginecològics o els lligats a l'embaràs, n'hi ha algunes que, encara que afecten els dos sexes, en major mesura, les pateixen més les dones. Entre aquestes, les 5 patologies que les dones pateixen de manera més freqüent són:

  • Migranya: el 80% de les persones que pateixen aquesta malaltia a Espanya són dones (Societat Espanyola de Neurologia). De fet, és una de les principals causes de discapacitat i la primera en dones joves entre 20 i 40 anys. Les causes d'això són principalment trastorns hormonals, que es produeixen sobretot durant la menstruació. Tot i això, aquest molest maldecap sembla estabilitzar-se en certes etapes de l'embaràs.
  • Insomni: la Societat Espanyola de Neurologia calcula que prop de la meitat de la població (el 48%) dorm poc o dorm malament i que més de quatre milions d'espanyols pateixen trastorns greus, com ara l'insomni crònic. Una dada més apunta també que el 60% dels insomnes són dones. Aquesta patologia es pot propiciar per multitud de causes, que van des de problemes psicològics fins a la influència dels factors hormonals, destacant especialment l'època de la menopausa.
  • Artritis reumatoide: segons l'enquesta sobre "impacte i control de l'artritis reumatoide a Espanya (2020)", el 89% dels pacients que pateixen aquesta patologia són dones. Aquesta malaltia es caracteritza per causar dolors intensos que poden limitar el desenvolupament de les tasques diàries. Els seus símptomes solen començar al voltant dels 40 anys i, malgrat que no hi ha evidències científiques per determinar-ne la causa específica, però sí que es destaca que hi ha certa predisposició genètica.
  • Ictus: una malaltia que afecta tant dones com homes, encara que les primeres són més propenses a patir aquest accident cerebrovascular. De fet, l'ictus se situa com la causa principal de mort entre les dones. Tot i que tots dos sexes comparteixen els factors que augmenten el risc de patir aquesta patologia, en el cas femení s'afegeixen altres addicionals associats a les hormones, l'embaràs o la menopausa.
  • Diabetis de tipus 2: els canvis hormonals que experimenta la dona durant l'embaràs i la menopausa poden augmentar la probabilitat de desenvolupar aquesta malaltia crònica. D'altra banda, els efectes de la diabetis són més greus i freqüents en dones, i és causa de mort també en més dones que homes entre els 60 i els 79 anys, segons la Federació Internacional de Diabetis.

Tot i que les causes d'aquesta disparitat de gènere encara no es comprenen completament, sent una barreja de factors biològics, fisiològics i genètics, en algunes malalties està directament relacionada amb les fluctuacions hormonals que ocorren durant el cicle vital. Tots aquests factors, juntament amb les diferències socials i culturals (especialment l'estrès psicosocial específic de les dones), fan que el desenvolupament, la manifestació, el diagnòstic i el tractament de les malalties hagi de ser de vegades diferent.