L'Hospital Universitari Dexeus va ser un dels primers centres hospitalaris privats d'Espanya que, en el seu camí cap a l'excel·lència, va fer una forta aposta i inversió en la docència. El centre està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 1989 i disposa de l’acreditació com a centre docent hospitalari del Ministeri de Sanitat per a la formació sanitària especialitzada (FSE) per la via del MIR des del 1978. Actualment consta de tres unitats docents acreditades: Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor; Ginecologia i Obstetrícia; i Cirurgia Ortopèdica, Traumatologia i Medicina de l'Esport.

Gold Seal JCIAccred petitGold Seal JCIAccred petit

Des de juliol de 2021 l'Hospital Universitari Dexeus està acreditat per Joint Commission International com Centre docent i universitari, el primer hospital a Catalunya en obtenir aquest segell de qualitat internacional. La acreditración ratifica la qualitat en la formació dels professionals i l'excel·lència dels programes de recerca que es duen a terme a l'hospital i corrobora que l'hospital compleix amb els compromisos exigits en la realització i promoció de les seves línies d'investigació i busca que els professionals de l'futur treballin sota els estàndards de seguretat i de qualitat que persegueix aquest organisme internacional.

Hi ha una estructura organitzativa per a la docència que és coherent amb les característiques de l’organització, el volum de l’activitat formativa desenvolupada i els requisits establerts per la normativa vigent.

organigrama docencia Dexeus Barcelonaorganigrama docencia Dexeus Barcelona

La Comissió de Docència (CD) és l’òrgan col·legiat de l’estructura docent de l’Hospital Universitari Dexeus. Com a centre hospitalari acreditat per a la formació d’especialistes, té les funcions següents:

  • Organització de la formació sanitària especialitzada MIR.
  • Facilitació de la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat professional conjuntament amb els seus òrgans de direcció.
  • Supervisió de la seva aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius que s’especifiquen en els programes formatius de les tres unitats docents.

La Comissió de Docència està presidida per la cap d’estudis, la Dra. Rosa Borrás.

El Consell de Docència, presidit pel Dr. Josep Maria Farré, és l’òrgan que recull iniciatives vinculades a la formació de postespecialització, l’acreditació, la capacitació, la recertificació, els màsters de la UAB i les activitats relacionades. Coordina, en col·laboració amb la cap d’estudis, el Pla de gestió del coneixement del centre, així com les sessions interdepartamentals.

La Docència Pregraduada és l’òrgan que articula el contingut i l’organització de les rotacions dels estudiants de grau de la UAB al nostre centre, una activitat que respon a l’acord de col·laboració entre la UAB i l’Hospital Universitari Dexeus. Està coordinada pel Dr. Rafael Fábrega.