Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

La febre en els nens

En els nens, els problemes de salut acostumen a començar de cop i volta, i no és fàcil distingir un problema lleu dun de greu.Veure un nen que sembla estar malalt resulta molt alarmant per a la família, sobretot pel complicat que resulta calibrar la gravetat dels símptomes i per la rapidesa amb què les malalties evolucionen en el cas dels més petits.

La febre, per exemple, pot ser la manifestació d'un refredat que pràcticament es curarà sol, però en casos molt menys freqüents, pot ser també el signe d'una infecció generalitzada greu. De fet, la febre és un dels motius més freqüents de consulta en el Servei d'Urgències Pediàtriques. Més del 75% dels infants que arriben al Servei d'Urgències de Capio Hospital General de Catalunya presenten febre, tot i que només en pocs casos es tracta de situacions realment greus.

Com es pot distingir una febre de tipus preocupant d'una que acompanya un procés menor? Hi ha algunes pistes que ens poden ajudar. Per exemple, la febre que acompanya un refredat amb mucositat nasal, esternuts, etcètera, no ha de preocupar massa, sobretot si al nen se'l veu poc afectat o content i jugant. En aquests casos, el metge pot fer molt poca cosa més que confirmar l'absència de gravetat. En canvi, quan la febre acompanya vòmits, mal de cap que no millora o decaïment important, és millor consultar el m e t g e . L ò g i c a m e n t , a l t r e s manifestacions més serioses, com per exemple dificultat per a respirar, convulsions o taques en la pell, requereixen també fer una visita al pediatre.

Existeixen diverses mesures per aconseguir baixar la febre: no abrigar massa el nen, intentar (sense obligar-lo) que ingereixi força líquids, o administrar-li un antitèrmic de tipus paracetamol o ibuprofè poden ser mesures adequades. De vegades també es poden utilitzar banys amb aigua que no estigui a una temperatura molt freda (uns 23 a 26 graus són suficients).

No obstant això, tampoc cal obstinar-se a eliminar la febre costi el que costi. No cal oblidar que es tracta d'una reacció de defensa natural del cos que evidencia que aquest està lluitant contra una infecció. En aquests mesos de fred i, per tant, de refredats i grips (la major part lleus i no complicades, no cal oblidar-lo), és útil recordar que, encara que la febre pugui alarmar una mica, per sí

mateixa no configura un motiu per a pensar que hi pugui haver una malaltia seriosa. Moltes vegades resulta més útil fer cas de les mesures abans descrites i observar l'evolució del nen abans de precipitar-se i portar-lo directament al Servei d'Urgències.
Fuente:

Ficheros disponibles