Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

Linstitut de la dona

El Servei dObstetrícia i Ginecologia de Capio Hospital General de Catalunya ha observat, en aquests últims cinc anys, un important creixement. Per això, des de la direcció de lhospital sens va oferir la possibilitat de gestionar aquest servei duna manera més directa, ràpida i fàcil.

Així doncs, vam decidir crear l'INSTITUT DE LA DONA per prestar una atenció integral a les pacients, tal com desitjàvem, comptant amb una gestió que pogués interactuar amb els professionals que són més a prop de les pacients.
Fuente:

Ficheros disponibles