Saltar al contenido

¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?
¿Qué puedes hacer en Mi Quirónsalud?

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

imagen icono documento

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Acceso rápido a documentos de analíticas de Quirónsalud

Para acceder a la analítica debes haber recibido previamente un mail o sms informando de su disponibilidad.

Completar campo

/ /

Completar campo

Fecha errónea

Completar campo

A los efectos de acceso a la historia clínica del menor, declaro y certifico que, en la actualidad, ostento la patria potestad sobre el/la menor, comprometiéndome, en caso de que por cualquier eventualidad pierda la patria potestad o tutela sobre el/la menor, a comunicarlo con carácter inmediato al Hospital.

Debes aceptar las condiciones

La Radioteràpia Oncològica

Dr. Josep Maria Solé. Director de lInstitut Oncològic del Vallès. Capio Hospital General de Catalunya

La radioteràpia és un tractament amb més d'un segle d'història que ha evolucionat gràcies als avenços científics i tècnics. Entre altres coses, hi ha hagut una millora pel que fa als equips, la precisió, la qualitat i la indicació dels tractaments. Juntament amb la cirurgia i la quimioteràpia, la radioteràpia segueix sent un dels pilars fonamentals pel que fa al tractament contra el càncer. En total, més del 40% dels pacients afectats per un càncer precisen d'aquest tipus de tractament per tal de dur a terme un control del tumor o una teràpia pal·liativa en la seva evolució.
Fuente:

Ficheros disponibles