El Grup Hospitalari Quirónsalud duu a terme una feina docent i investigadora intensa, fruit del fort compromís dels nostres professionals per oferir als pacients els millors tractaments i els més innovadors.

L’Hospital Quirónsalud Barcelona participa en la formació de grau, formació de postgrau i rotacions del MIR a través de diferents especialitats. Unitats com el Servei de Farmàcia, el d’Infermeria, el Servei de Reproducció Assistida, el Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia i el Laboratori disposen de convenis amb diferents centres d’estudis.

Al llarg de la seva estada formativa a l’Hospital, els estudiants coneixeran els diferents aspectes de la feina diària com a futurs treballadors al mateix temps que milloraran la seva formació en funcions i tasques concretes.