José Luís García Ubis

José LuísGarcía Ubis

Especialitat:
Anestèsia i Reanimació
Especialitats:
  • Anestesiologia i Reanimació
Hospitals on treballa:
  • Hospital Quirónsalud Barcelona
Informació general

Hospitals en què treballa:
Hospital Quirónsalud Barcelona

Especialitats que atén:
Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor - Quirónsalud Barcelona

Currículum

L’objectiu bàsic com a soci i director del Servei Anestèsia Quirónsalud és proporcionar qualitat, seguretat, eficàcia i eficiència en tots i cadascun dels seus processos, independentment de l’entorn on es facin. Aquest objectiu requereix un esperit innovador, una formació continuada constant i actualitzada, i mantenir un ferm compromís personal ètic i professional, tant amb els clients com amb la nostra pròpia organització. El nou Hospital Quirónsalud Barcelona disposa d’un servei complet i modern d’Anestesiologia, Reanimació i Clínica del Dolor. Ofereix un servei de qualitat en Anestesiologia als cirurgians del nou hospital i controla la qualitat dels serveis (enquestes de satisfacció als pacients i al cirurgià, revisió de complicacions i de reclamacions, revisió analgèsica postoperatòria, memòria d’activitat, relació de protocols i sessions setmanals i cursos de formació continuada). S’ha ampliat el servei de tal manera que aporta beneficis econòmics malgrat l’alt cost de manteniment a causa dels recursos humans necessaris. A mitjà termini pot ser molt interessant realitzar autoavaluacions del Servei d’Anestèsia i la Clínica del Dolor mitjançant l’EFQM i fins i tot proposar-se una certificació per l’EFQM o la Joint Comission.

Conclusions:
el nou hospital suposa un repte per als diferents serveis col·laboradors, però, alhora, un motiu d’il·lusionar-se a millorar en el servei i una oportunitat per créixer i consolidar-se. L’experiència del Servei Anestèsia Quirónsalud, amb un servei sòlid, estructurat i de qualitat, ofereix les bases del nou servei adaptat al nou hospital Quirónsalud, dins d’un compromís de qualitat i eficiència, especialment si es té en compte la joventut, el dinamisme i la qualitat professional i humana de la majoria dels integrants actuals del Servei Anestèsia Quirónsalud, sempre amb el suport de l’experiència i saviesa dels col·laboradors i socis més antics.

Activitat acadèmica
- 1949: títol de batxillerat expedit per la Universitat de Barcelona.
- 1955: llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de Barcelona.

Activitat assistencial
- 1955-1959: metge assistent en el Servei d’Anestesiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1955-1961: metge de l’equip d’Anestesiologia i Reanimació de la Residència Sanitària Francisco Franco de Barcelona.
- 1956: diploma d’Anestesiologia i Reanimació de la Facultat de Medicina de Barcelona.
- 1957: metge assistent a l’Hospital Mayore de Milà (Itàlia) i a l’Hospital de Torí (Itàlia).
- 1958: residència durant un mes en el Servei d’Anestesiologia a l’Hospital Chaux de Fons (Suïssa).
- 1959-1969: metge anestesista del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1959-1971: encarregat del Departament del Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1968: títol especialista en Anestesiologia i Reanimació de la Universitat de Barcelona
- 1969: metge auxiliar del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1969: membre de la junta del cos facultatiu a proposta dels metges del Servei d’Anestesiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1963-1967: encarregat del Departament d’Anestèsia en el Servei d’Obstetrícia i Ginecologia.
- 1970-1972: metge encarregat en el Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1972: metge adjunt del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- 1974-actualitat: coordinador del Servei Anestèsia Quirónsalud.
- 1976: metge col·laborador en Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de Lluita Contra les Malalties Reumàtiques de Barcelona.
- 1979-1989: metge assistent interí en Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital de Lluita Contra les Malalties Reumàtiques de Barcelona.
- 1989: metge especialista en Anestesiologia amb caràcter interí a l’Hospital de Lluita Contra les Malalties Reumàtiques de Barcelona.
- 1990: metge adjunt en Anestesiologia i Reanimació de la Unitat de Reumatologia de Descart de Barcelona.
- 1992: facultatiu especialista d’Anestesiologia i Reanimació al Centre de Malalties Reumàtiques de Barcelona.
- 1994: habilitació de metge de Medicina General en el Sistema de Salut Espanyol i de la Comunitat Europea.
Activitat docent
- Títol de col·legiat honorífic del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (a proposta de la junta directiva).
- Assistència a 58 congressos nacionals i internacionals.
- Realització de 16 ponències presentades en congressos nacionals.
- Publicació de 8 articles en revistes especialitzades nacionals.
- Membre del consell de redacció de la Revista Española de Anestesiología (1958- 1975).
- Membre numerari de nombroses associacions d’Anestesiologia nacionals i estrangeres.
- Professor en els cursos anuals per a postgraduats d’Obstetrícia i Ginecologia, dirigits pel professor D. Víctor Conill Serra, durant els anys 1963 i 1967, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- Professor en els cursos anuals i simpòsiums del Servei d’Otorrinolaringologia, durant els anys 1959 i 1972 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
- Professor de les lliçons pràctiques per a alumnes de 4t curs de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre tècniques d’anestèsia i aturada cardíaca l’any 1972.
D’altres
- Membre oficial del comitè espanyol al III Congrés Europeu d’Anestesiologia, celebrat a Praga l’any 1970.
- Membre del comitè organitzador del IV Congrés Europeu d’Anestesiologia i Reanimació, que es va celebrar a Madrid del 5 a l’11 de setembre del 1974.