Otorrinolaringología

L'Otorrinolaringologia s'encarrega de la Prevenció, Diagnòstic i Tractament, tant mèdic com quirúrgic, de les malalties de l'Oïda, de les Vies Aéreo-Respiratòries Superiors: Nas i Sins Paranasals, Faringe i Laringe.