Hospital El Pilar - Grupo Quirónsalud, fundat l'any 1893 al cor del barri de Sant Gervasi al centre de Barcelona, es va crear com a una institució privada sense ànim de lucre, sota la propietat i gestió de la Congregació de Germanes de la Caritat de Santa Anna.

Al llarg de la seva història, l’antiga Clínica va formar part d'un grup assistencial més ampli, juntament amb el Sanatori de Ntra. Sra. del Rosari a Madrid, la Casa de Salut a València i d'altres instal·lacions sanitàries als països en vies de desenvolupament. Constava inicialment de diversos pavellons aïllats. La seva missió fundacional era la de donar assistència als mariners i a les persones en situació de vulnerabilitat de la ciutat.

Amb successives ampliacions i remodelacions, als anys 80 va adoptar l'estructura de dos pavellons de cinc plantes comunicats entre sí, redissenyant l’edifici inicial. Al gener de 2008, l'Institut Cardiovascular Sant Jordi (ICSJ) adquireix la Clínica del Pilar, traslladant els seus professionals i tecnologia a les instal·lacions de la clínica. Al 2014, la Clínica del Pilar passa a formar part del Grupo Quirónsalud, el que va suposar una important aposta de futur per a potenciar i ampliar la cartera de serveis assistencials i consolidar la situació de l’Hospital com a centre hospitalària de referència a Barcelona.


La Clínia del Pilar va evolucionar fins l’actual Hospital El Pilar – Grupo Quirónsalud, convertint-se en un centre d’excel·lència amb els professionals més qualificats per a oferir als pacients una atenció integral en totes les especialitats mèdiques que puguin necesitar.


La raó d’ésser de l’Hospital El Pilar – Grupo Quirónsalud ha estat, és i serà sempre els seus pacients. Cap a ells s’enfoquen tots els esforços, des d’un punt de vista assistencial i també humà. Per aquest motiu, l’Hospital El Pilar – Grupo Quirónsalud es manté en constant evolució, actualitzant i ampliant les seves instal·lacions per a millorar, dia rere dia, l’experiència dels seus pacients.