• Més de 35 especialitats mediques i quirúrgiques.
 • 36 consultes externes.
 • 72 habitacions individuals exteriors.
 • 4 suites exteriors.
 • 6 llits a Unitat de Cures Intensives.
 • 6 quiròfans.
 • 2 sales d’endoscòpia.
 • Reanimació postquirúrgica (12 llits).
 • Hospital de Dia Quirúrgic (10 boxes).
 • Urgències d’adults i pediàtriques amb zona d’espera i d’assistència diferenciades.
  • 5 llocs d'observació i 3 boxes d'atenció pediàtrica
  • 4 llocs d'observació i 8 boxes d'atenció per a adults
 • Diagnòstic per la imatge: 1 ressonància magnètica, 1 TAC, 1 sala de telecomandament digital, 1 equip de RX portàtil, 9 ecògrafs, 1 densitòmetre, 1 mamògraf digital.
 • Laboratori d’anàlisis clíniques.
 • 113 places d’aparcament.