• 1 ressonància magnètica de 1,5 Teslas
  • 1 TAC 128
  • 1 equipo de RX Portàtil
  • 1 ecògraf d’UCI
  • 1 ecògraf de quiròfan
  • 1 ecògraf de radiologia
  • 4 ecògrafs
  • 1 sala de telecomendament digital amb telemetria
  • 1 densitòmetre
  • 1 mamògraf