L'Hospital Quirónsalud Barcelona aposta per la investigació a través dels diferents serveis que integren el centre. L'objectiu es centra a contribuir a la generació de coneixement científic orientat a la pràctica assistencial sanitària i, finalment, a la millora de la salut dels nostres pacients a través dels millors i més innovadors tractaments.

La interdisciplinarietat establerta com a model de treball de la investigació clínica, la integració de recursos i la internacionalització, així com la capacitació i el reconeixement d'investigadors i personal de suport, tot això sustentat en una gestió dinàmica, basada en la millora contínua i l'aprenentatge, converteixen l'Hospital Quirónsalud Barcelona en un hospital de referència.


A l'Hospital Quirónsalud Barcelona es duen a terme una gran varietat d'estudis clínics que permeten millorar l'eficàcia dels tractaments actuals, desenvolupar-ne de nous i prevenir malalties. Aquests estudis es duen a terme en diverses fases, cadascuna amb un objectiu específic i rigorós:


Assaig clínic. Fase I: avaluació de seguretat

  • Aquesta fase representa la primera vegada que s'introdueix un fàrmac o combinació de fàrmacs en humans. S'estudia la tolerància, l'absorció i la dosi segures entre d'altres. Per això, el primer assaig del nou tractament es duu a terme en un petit grup de voluntaris sans (entre 30 i 100). Sol durar entre 9 i 18 mesos.

Assaig Clínic. Fase II: evaluació d'eficacia preliminar

  • L'objectiu d'aquesta fase és avaluar l'eficàcia preliminar del tractament i ampliar l'avaluació de la seguretat en pacients. En aquesta fase s'amplia l'anàlisi a un grup més gran de persones (entre 100 i 400) i sol durar entre 1 i 3 anys.

Assaig clínic. Fase III: confirmació de l'eficacia i seguretat

  • A la tercera fase es confirma l'eficàcia i seguretat del tractament, així com els possibles efectes adversos en un grup encara més gran de pacients (entre 1000 i 3000). A més, aquests resultats es comparen amb altres tractaments habituals i també amb placebo. Un cop superada aquesta fase, si els resultats obtinguts són favorables, les administracions públiques aproven la sortida al mercat i el nou fàrmac està llest per utilitzar-lo. Aquesta fase sol durar entre 3 i 10 anys.

Assaig clínic. Fase IV: seguimient postcomercialització

  • La quarta fase es duu a terme després de l'aprovació del tractament i es coneix com a seguiment postcomercialització. En aquesta fase, es recopilen dades addicionals sobre l'eficàcia i la seguretat del tractament a llarg termini i es monitoritzen possibles efectes secundaris.