Concertar primera visita gratuïta

Reproducció assistida

Per poder fer un test d'embaràs de forma fiable, després d'una FIV cal conèixer quin dia es trobava l'embrió transferit i restar-li els 14 dies de referència. Per exemple, si es transfereix un embrió de dia 5, haurem de fer el test d'embaràs passats 9 dies.

La setmana posterior a la transferència comença el període de beta espera, un període d'il·lusió i preocupació pel resultat en què la Unitat de Reproducció Assistida estarà al seu costat en tot moment fins a la realització. Un cop realitzat el test se li donarà el resultat via presencial o telefònica.

En cas d'obtenir un positiu, la pacient també serà sotmesa a una ecografia abdominal amb l'objectiu de confirmar aquest embaràs.

Reproduccion-asistida. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaReproduccion-asistida