En línia amb la nostra missió, visió i valors, ens centrem a cuidar la salut i benestar de les persones posant a la vostra disposició serveis sanitaris de màxima qualitat, buscant ser reconeguts per pacients, professionals mèdics i institucions; i mantenint una xarxa eficient de centres i hospitals, que ofereixin una atenció integral a les necessitats de tots els pacients.

A l'Hospital Quirónsalud del Vallès ens centrem a cuidar la salut i el benestar de les persones posant a la vostra disposició serveis sanitaris de màxima qualitat. Per això, reconeixem que els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important al nostre camí cap a l'excel·lència. El disseny del sistema de gestió està fonamentat en l'estratègia del grup i adequat a l'estructura, l'activitat i la mida de cada centre, cosa que permet que sigui una eina de millora per a tota l'organització.
En el nostre compromís amb la qualitat, adoptem diversos models de gestió complementaris sota els estàndards de certificació de les normes ISO.

El nostre sistema aborda l'activitat assistencial i no assistencial que té com a eix central el pacient, incloent els serveis de suport realitzats per Health Diagnòstic i Serveis, Persones i Salut, que a més d'estar integrats al sistema del grup, disposen de les seves pròpies certificacions a matèria de qualitat i gestió ambiental.

Hospital Quironsalud del Vallès compleixen amb el compromís de qualitat, medi ambient i seguretat del pacient de l'organització exercint les directrius indicades a la Política del Sistema de Gestió.

Com a conseqüència d‟aquesta gestió s‟ha establert una estructura que assegura la comunicació fluida d‟objectius i indicadors que permeten avaluar l‟eficàcia i aplicar la millora contínua en les activitats que desenvolupem. Tot això s'evidencia en la valoració excel·lent que reben els nostres hospitals dels pacients, així com pels nombrosos premis i reconeixements rebuts per organismes oficials i privats.


image025image025A l'Hospital del Vallès reconeixem que els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important en el nostre camí cap a l'excel·lència. Promovem l'alineació de tots els serveis amb la participació al sistema de gestió de la qualitat sota la norma ISO 9001.
image026image026Ens comprometem amb el desenvolupament sostenible mantenint la certificació en gestió ambiental sota la norma ISO 14001.
image027image027Acreditació de Centres d'Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya des del 2008. Entre els beneficis més importants del model d'Acreditació de la Generalitat de Catalunya cal destacar l'impuls a la millora de la qualitat dels serveis prestats, de manera progressiva i objectivable i la informació i garantia de confiança per a professionals i ciutadans.


image028image028Apliquem el model d'excel·lència a la gestió amb el model EFQM.


image029image029A Hospital del Vallès treballem en la implantació de mesures de control del tabac que contribueixin a disminuir les oportunitats per fumar a centres sanitaris per a la protecció de tots els usuaris: pacients, visitants i treballadors. Amb el suport de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya difonem el model Hospital sense Fum basat en el decàleg de mesures de l’ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services.