Cirugía General y Digestiva

Aquest servei està format per un equip d'alt nivell, que ofereix un tracte individualitzat i d'avançat nivell tecnològic als pacients i que abasta les operacions de l'Aparell Digestiu; incloent el Sistema Hepato-Bilio-Pancreàtic, el Sistema Endocrí i les Glàndules Suprarenals. Així mateix, incloent la Reparació d'Hèrnies i Eventracions de la Paret Abdominal. Per exemple: Cirurgia Reflux Gàstric, Cirurgia Hèrnia Hiats, Hèrnies Inguinals, Litiasis de la Vesícula Biliar, Hemorroides i Fístules Anals...

Compta amb servei d'urgències 24h.