Medicina Interna

Aquest servei està compost per un equip multidisciplinari ampli, que abasta totes les branques de la Medicina Interna, dedicant-se a l'atenció integral dels pacients, tant a nivell de consultes externes com ingressats en el centre. També són responsables de les Unitats de Cures Intensives (UCI), Semicrítics i Urgències de la Clínica.

Compta amb servei d'urgències 24h.