Psicología Clínica

La Psicologia explora conceptes com la percepció, l'atenció, la motivació, l'emoció, el funcionament del cervell, l'intel·ligència, la personalitat, les relacions personals, la consciència i la inconsciència.

Oferim un servei que cobreix diferents àmbits de l'intervenció psicològica atenent, així, a la diversitat de les necessitats que la societat actual presenta.