Aquest servei està format per un equip multidisciplinari (Traumatòlegs, Fisioterapeutes i Rehabilitadors), que ofereix un tracte individualitzat i d'alt nivell tecnològic als pacients i a les seves famílies, en cas d'accidents que ocorrin durant el trànsit en un vehicle per carretera en el mitjà urbà o extraurbà.