Contacte amb el Servei d'Urgències

Pneumònia i pulmonia són termes que segons en quins països s'usen indistintament per a plantejar que existeix una afecció respiratòria -la majoria de les vegades d'origen infecciós- que involucra als pulmons.

El problema resideix a entendre quina part dels pulmons és la que està afectada en una pneumònia; això pressuposa saber que quan es parla de pulmons hem de tenir clar que aquests inclouen tres estructures bàsiques, a saber:

  • Els bronquis, de mitjà i petit calibre, per on flueix l'aire que inspirem i espirem.
  • El parènquima pulmonar en si, on estan realment situades les unitats funcionals respiratòries pròpiament dites -diguem els coneguts alvèols i capil·lars alveolars que és on ocorre veritablement l'intercanvi de gasos, oxigen i CO₂;
  • I finalment les pleures (dues capes de teixit que recobreixen al parènquima pulmonar; la que contacta amb el parènquima pulmonar es coneix com a pleura visceral i la més externa parietal.

Vist aquest repàs anatòmic-funcional podem plantejar que quan es parla de pneumònia (o pulmonia) s'està fent referència al fet que està afectat o ben inflamat el parènquima pulmonar pròpiament dit, i aquesta inflamació moltes de les vegades les provoquen bacteris propis de la nostra mateixa flora en les vies aèries superiors o ambientals.

I vist això és vàlid dir que una pneumònia o pulmonia no és per obligació greu, sinó que com és una afectació de les unitats funcionals respiratòries això comportarà una atenció diferent per part del personal mèdic i paramèdic feia aquests malalts.

Quan parlem de gravetat estem volent dir que, fins a un cert punt, hi ha elements clínics de compromís per a la vida, i no totes les pneumònies cursen amb signes de gravetat, ni totes necessiten hospitalització, ni per descomptat totes porten a la defunció del pacient.

Davant qualsevol signe de gravetat, no dubti a acudir al Servei d'Urgències de l'Hospital El Pilar.