El Dr. Jordi Pérez Rodon lidera una consulta específica d'arítmies. Aquest metge és un expert en el diagnòstic i tractament de tot tipus d'arítmies i síncope, incloent-hi la pràctica d'estudis electrofisiològics i ablacions cardíaques, tant convencionals com complexes com l'ablació de fibril·lació auricular. Disposa de l'Acreditació de formació específica i excel·lència per a la pràctica d'electrofisiologia cardíaca intervencionista per la Secció d'Electrofisiologia i Arítmies de la Sociedad Española de Cardiología