Cirurgia amb hospitalització:

Cirurgia otològica

 • Miringoplastias Retroaurales.
 • Estapedectomies.
 • Cirurgia funcional de l'audició.
 • Mastoïdectomies.
 • Timpanoplàsties.
 • Cirurgia del Colesteatoma.
 • Injecció Intratimpánica.
 • Escissió fístula preauricular.

Cirurgia de Fosses Nasals i Sins

 • Taponaments posteriors.
 • Extracció de cossos estranys.
 • Cirurgia endoscòpica nasosinusal (CENS). Meatotomias mitjanes.
 • Cirurgia sinusal oberta via Caldwel-Luc.
 • Biòpsies sota control endoscópico i microscòpic.
 • Septoplastias i Rinoseptoplastias.
 • Cirurgia del Col·lapse Valvular.
 • Tancament de Fístula Nasal.

Cirurgia de Faringe, laringe i coll

 • AdenoAmigdalectomía.
 • Resecció Parcial de Paladar. Faringopalatoplastia.
 • Drenatge d'Abscés Periamigdalino.
 • Radiofreqüència Amigdalar.
 • Microcirurgies Laríngies de lesions benignes.
 • Marsupialització de Quists Laringis.
 • Traqueostomia.
 • Cirurgia Laríngea Oncològica Conservadora.
 • Cirurgia Cervical no Oncològica (Quists, Tumors benignes i Biòpsies).
 • Cirurgia de Glàndules salivessis .

Cirurgia sense Hospitalització:

Oïda:

 • Drenatge d'hematoma o abscés del pavelló.
 • Patologia de la pell del pavelló.
 • Petites neoformacions del pavelló.
 • Apèndixs preauriculares.
 • Patologia quirúrgica del conducte auditiu extern.
 • Miringotomies amb o sense tubs de ventilació.
 • Miringoplasties Endoaurales.
 • Miringoplasties retroaurales. Casos seleccionats

FOSSES NASALS i SINS PARANASALES:

 • Cossos estranys i rinolitos.
 • Septoplastias.
 • Turbinoplastias i cauteritzacions de cornetes.
 • Biòpsies endonasales.
 • Reducció de fractura nasal.
 • Epistaxis que no requereixin taponament antero-poster

OROFARINGE I NASOFARINGE:

 • Biòpsies de nasofaringe.
 • Tumoracions de petita grandària de la cavitat oral.
 • Quists de nasofaringe.
 • Adenoidectomia.
 • Radiofreqüència Adenoamigdalar.
 • Uvulopalatoplastia per Radiofreqüència. Casos seleccionats.
 • Frenectomia labial i lingual.

LARINGE i COLL

 • Microcirurgia Laríngia.
 • Adenectomies cervicals.