El Servei de Rehabilitació ofereix tractament rehabilitador integral de forma ambulatòria i en els pacients ingressats a la Clínica que així ho precisin.