La biòpsia d'agulla gruixuda (BAG), o core-biòpsia, permet obtenir un o diversos cilindres de teixit per un estudi histològic. Es pot fer sota control d'imatge ecogràfic o per ressonància magnètica, segons on es vegi millor el teixit a estudiar. Un cop localitzat el teixit, amb anestèsia local prèvia, se situa l'agulla a la zona d'estudi obtenint diversos cilindres mil·limètrics gràcies a un sistema de tall automàtic. Permet realitzar exèresi de lesions de mida petita que ja tenen un diagnòstic histològic de benignitat.