icon-repro-asistida
Assisterad Reproduktion

På Quirónsalud studerar vi varje fall ingående och tillämpar den teknik som är lämpligast efter varje enskild situation, vare sig det är insemination, in vitro-befruktning eller donation av könsceller i alla dess varianter.