Temàtiques:


PEDIATRIA ESPECIALITATS COMPLEXES

PREVENCIÓ CÀNCER PULMÓ

TRAUMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

DERMATOLOGIA

CLÍNICA DEL DOLOR

OFTALMOLOGIA