La radioteràpia oncològica

La radioteràpia oncològica

22 de septiembre de 2010
La radioteràpia és un tractament amb més d'un segle d'història que ha evolucionat gràcies als avenços científics i tècnics. Entre altres coses, hi ha hagut una millora pel que fa als equips, la precisió, la qualitat i la indicació dels tractaments. Juntament amb la cirurgia i la quimioteràpia, la radioteràpia segueix sent un dels pilars fonamentals pel que fa al tractament contra el càncer. En total, més del 40% dels pacients afectats per un càncer precisen d'aquest tipus de tractament per tal de dur a terme un control del tumor o una teràpia pal·liativa en la seva evolució.

L'especialitat mèdica que s'encarrega d'aquest tractament és l'oncologia radioteràpica i es classifica en funció de diversos paràmetres, com per exemple la distància, la seqüència temporal o la finalitat.

En funció de la separació que hi hagi entre la font emissora d'irradiació i el cos del pacient, es poden distingir dos tipus de tractament: la teleteràpia o radioteràpia externa i la braquiteràpia. En la teleteràpia, la font d'irradiació està a certa distància del pacient i es duu a terme mitjançant equips de grans dimensions, com per exemple l'accelerador lineal d'electrons. En aquest tipus de tractament, els pacients acudeixen diàriament de manera ambulatòria per un període de temps variable, depenent de la malaltia que s'estigui tractant. La radiació pot ser o bé de raigs X o d'electrons. Pel que fa a la braquiteràpia, el tractament es fa amb la col·locació de fonts radioactives encapsulades dins o a prop del tumor. S'utilitza en determinats tipus de càncer.

En funció de la seqüència temporal, podem parlar de tres tipologies: la radioteràpia exclusiva, la radioteràpia adjuvant i la radioteràpia concomitant o concurrent.

Pel que fa al primer cas, l'únic tractament oncològic que rep el malalt de manera exclusiva és la radioteràpia pura; mentre que en el segon cas, aquest tractament es complementa amb la cirurgia. Pel que fa al tercer cas, la radioteràpia s'aplica de manera simultània a un altre tractament, generalment la quimioteràpia, i es potencien mútuament.

Pel que fa a la finalitat que tingui, la radioteràpia pot ser de tipus radical o curativa, o de tipus pal·liativa. La radioteràpia radical empra dosis altes de radiació amb l'objectiu d'eliminar el tumor.

Aquest tipus de tractament acostuma a ser llarg i pot perjudicar alguns teixits sans. En canvi, en la radioteràpia pal·liativa s'empren dosis menors de radiació, suficients per a calmar o alleujar els símptomes del pacient amb càncer. La durada del tractament acostuma a ser curta i amb escassos efectes secundaris.

Ficheros disponibles

Actualidad

Actualidad

Actualidad Quirónsalud: al día contigo